Kontakt oblastKontakt oblast Kontakt oblast
Servisní telefon
0241 / 444 55000
BLZ & BIC
BLZ39050000
BICAACSDE33

I. Kdo je zodpovědný za tuto webovou stránku?

Zodpovědná za tuto webovou schránku ve smyslu GDPR je:

Sparkasse Aachen
Friedrich-Wilhelm-Platz 1-4
52062 Aachen
Německo
E-mail: info@sparkasse-aachen.de
Telefon: 0241 / 444 55000
Fax: 0241 / 444 27270

(dále také „Sparkasse“ nebo "Vaše Sparkasse“)

Pokud máte dotazy k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo k ochraně osobních údajů u Vaší Sparkasse, můžete se také kdykoliv obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů u Vaší Sparkasse:

Christian Kaukas
Beauftragter für den Datenschutz
Münsterplatz 7-9
52062 Aachen
Německo
datenschutz@sparkasse-aachen.de

II. O co se jedná?

Když Vaše Sparkasse zpracovává osobní údaje, znamená to, že je shromažďuje, ukládá, zprostředkovává, maže nebo jiným způsobem používá. Osobními údaji se rozumí informace o fyzických osobách, které se na této webové stránce informují o nabídkách Sparkasse.

Pokud jste již zákazníky Sparkasse, pak jsou Vaše údaje také zpracovávány v rámci Vašeho obchodního vztahu se Sparkasse. Příslušné informace najdete v Informacích o ochraně osobních údajů Vaší Sparkasse. Tyto obsahují také informace o dalších nabídkách a službách, ke kterým můžete dospět přes tyto webové stránky (například o zpracování osobních údajů v rámci elektronického bankovnictví).

V následujícím textu získáte přehled o tom, která data Vaše Sparkasse při návštěvě těchto webových stránek za jakým účelem zpracovává.

III. Jak jsou Vaše údaje při návštěvě této webové stránky zpracovávány?

1. Údaje, které jsou nutné k zobrazení webové stránky a k zajištění její stability a bezpečnosti

Při pouze informativním používání této webové stránky jsou zpracovávány následující technicky potřebné údaje:

 • IP adresa koncového zařízení, které používáte
 • Jméno vyvolaného souboru
 • Datum a čas vyvolání
 • Objem přenesených dat Stav vyvolání (úspěšné / neúspěšné)
 • Typ prohlížeče včetně verze a operační systém, který používáte
 • URL webové stránky, kterou jste vyvolali předtím (takzvané "referenční URL")

Zpracování těchto jmenovaných údajů se děje k zachování oprávněných zájmů Vaší Sparkasse na základě zvážení zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 pís. f) GDPR. V případě protiprávního používání této webové stránky slouží tyto údaje také k tomu, aby případná porušení zákona byla vyšetřena.

Vaše Sparkasse vyhodnocuje tyto informace kromě toho ke statistickým účelům a ke zlepšení této webové stránky, aniž by přitom tvořila osobní profily uživatelů.

2. Použití cookies

Tato webová stránka používá cookies. Cookies jsou malé informační jednotky, které se ukládají na vašem koncovém zařízení. Toto slouží k tomu, aby návštěvníci mohli jednodušeji procházet webovou stránkou, a především i tyto informace později znovu používat. Vedle těchto technicky a funkčně potřebných cookies mohou být používána i cookies pro jiné účely, jako např. cílenou reklamu. Bližší vysvětlení najdete v následujících pokynech.

Pokud si ukládání cookies na svém koncovém zařízení nepřejete, můžete tomu zabránit odpovídajícím nastavením svého softwaru prohlížeče. Tam mohou být i již uložená cookies smazána. Při deaktivaci technicky nutných cookies již však používání této webové stránky není úplné.

Nutná cookies:

Vaše Sparkasse používá cookies, která jsou pro provoz a reprodukci funkcí potřebná, aby se užívání této webové stránky utvářelo bezpečně a pro uživatele příznivě. Jen tak mohou uživatelé webové stránky prohlížet a používat moduly, resp. funkce webové stránky. Bez těchto cookies není užívání webové stránky za určitých okolností možné, nebo je jen omezeno. Pro některé funkce je potřeba, aby byl prohlížeč i po změně stránky znovu rozpoznán.

Data pořízená pomocí těchto nutných cookies se nepoužívají k sestavování profilu uživatelů. V cookies jsou ukládány a předávány následující údaje:

 • Aktuální Session-ID
 • Zboží v nákupním koši, resp. výrobky v procesu návrhu
 • Používání určitých obsahů webové stránky, například četnost nebo rozsah využití
 • Vzetí určitých obsahů webové stránky na vědomí, jako například upozornění na výrobek
 • Nastavení týkající se vaší regionální Sparkasse
 • Nastavení týkající se funkcí vyhledávání na webové stránce
 
Protože webové stránky nemají paměť, informují cookies server o tom, jaké stránky návštěvník má mít zobrazené. To má tu výhodu, že návštěvník si nemusí na všechno vzpomenout nebo ještě jednou projít celou stránkou.  Tak mohou cookies např. uložit informace o objednávce, takže nákupní koše fungují a návštěvník není nucen si všechny věci, které do svého nákupního koše vložil, pamatovat, když jde k pokladně.
Téměř všechna používaná technicky a funkčně nutná cookies jsou cookies relace, tak zvaná "Session-Cookies". Data v nich uložená jsou na konci vaší návštěvy automaticky smazána. K tomu patří např. cookies potřebná pro pouhé využití online-bankovnictví:
 
 • JSESSIONID
 • IF6CONTEXT
 • IFCLONE
   
Cookies, která začínají předponou "TS" a poté obsahují variabilní délku dalších náhodných písmen a číslic, jsou technicky nutná cookies. Slouží k loadbalancingu, aby se zátěž dotazů rozložila co nejrovnoměrněji na více webových serverů. U některých funkci, jako např. ukončení produktu, převod atd. je důležité, aby právě zahájený proces po dalším zadání koncového zákazníka pokračoval na stejném webovém serveru.
 
Cookies stanovená pro zachování nákupních košíků mají platnost trvání 10 dní.
 
Cookie potřebné pro rozpoznání zařízení Device-ID má platnost trvání 180 dní.
 
Cookie SPK_COOKIE, které spravuje zákazníkovi Sparkasse z centrální stránky sparkasse.de na stránku jeho domovské banky a k tomu si "poznamenává" bankovní směrovací kód, se smaže po 6 měsících.
 
Upozornění na ochranu osobních údajů při používání Dynatrace v internetové pobočce.
 
Soubory cookie se nastavují také prostřednictvím softwaru "Dynatrace".
 
Dynatrace je software pro správu výkonu programů. Tento software spravuje dostupnost a výkon softwarových aplikací. Dynatrace umožňuje vaší Sparkasse zajistit stabilní a bezproblémový provoz internetového bankovnictví.
Za tímto účelem jsou v koncovém zařízení nastaveny následující soubory cookie:
 
 • dtCookie
 • dtLatC
 • dtPC
 • dtSa
 • DtValidationCookie
 • rxVisitor
 • rxvt

Dynatrace používá pouze vaše Sparkasse s aktivovaným maskováním IP. To znamená, že IP adresa uživatele je bezprostředně po nastavení souborů cookie zkrácena a údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie jsou tak anonymizovány.

 
Soubory cookie jsou automaticky vymazány nejpozději na konci vaší návštěvy. Jedná se o anonymizované údaje, které zajišťují dostupnost a výkonnost aplikace.
 
Použití Dynatrace je nezbytné pro zajištění rychlého, stabilního a bezpečného provozu webových stránek. Soubory cookie nastavené v rámci tohoto procesu jsou naprosto nezbytné.
 
Zpracování dat pomocí technicky a funkčně nutných cookies probíhá na základě § 25 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací.
 • Google Analytics
  Google Analytics služba webové analýzy společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“), která v tomto smyslu pracuje jako naše zpracovatelka zakázek (čl.. 28 GDPR).

  Google Analytics používá cookies, která pro statistické účely umožňují analýzu vašeho používání této webové stránky. To probíhá i v oblasti přihlášeného online bankovnictví. Přitom se stále měří chování a vlastnosti prohlížeče (vyvolání stránky, kliknutí na odkazy, žádosti, nastavení prohlížeče).  Zadání, která učiníte do formulářů nebo jiné konkrétní obsahy (např. o převodu), nemohou být zjištěna. Z pověření vaší Sparkasse používá Google Analytics tyto informace, aby sestavil zprávy o využívání webové stránky, které slouží k měření dosahu a umožňují personalizované zobrazení reklamy.

  Máte-li účet Google a aktivovali jste "personalizovanou reklamu", upraví Google Analytics tyto shromážděné zprávy a údaje k vašim demografickým znakům (např. věková skupina a pohlaví) a zájmům (např. nadšenec pro techniku, sportovní fanoušek, kutil, produktové afinity), které získal Google sám (např. na jiné webové stránce).  Google zpracuje pro "personalizovanou reklamu" např. informace z účtu Google, dotazy vyhledávání a interakce s reklamou.

  Máte-li účet Google a aktivovali jste "personalizovanou reklamu", analyzujeme vaše užívání této webové stránky s Google Analytics k tomu nad rámec zařízení (tzv. Cross-device Tracking). Takto může být rozpoznáno např. objednání výrobku v internetové pobočce, který byl iniciován kliknutím na zobrazení reklamy, i poté, co jste pro objednání tohoto produktu použili rozličná zařízení.  Zprávy vyhotovené pro Sparkasse (i nad rámec zařízení) obsahují jen souhrnné údaje, a nikoliv údaje k jednotlivým uživatelům.

  V účtu Google může být "personalizovaná reklama" kdykoliv deaktivována.

  Máte-li účet Google a aktivovali jste tam funkci "Aktivity webu a App", můžete tam také vidět využívání této webové stránky v kumulované funkci, abyste tak měli možnost spravovat svá data sami.

  Informace vytvořené vaším používáním této webové stránky mohou být také převáděny na server Google v USA a tam ukládány. V rámci IP anonymizace aktivované pro tuto webovou stránku je však vaše IP adresa ze strany Google před uložením zkrácena. Tím již nemohou být předané informace přes IP adresu jednotlivé osobě přiřazeny.

  Pro zajištění úrovně ochrany dat při zpracovávání v USA je certifikován dílčí zpracovatel zakázky Google LLC našeho poskytovatele služeb Google Ireland Ltd. pod EU-US Data Privacy Framework (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_23_3721).

  Údaje zpracovávané v rámci Google Analytics a spojené s cookies jsou automaticky vymazány maximálně po 26 měsících.

  Právním základem pro zpracování dat je schválení podle č. 6 odst. 1 pododst. 1písm. A) GDPR, resp. § 25 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací.
 • Google Ads
  Google Ads je služba pro online reklamu Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Odpovědnou osobou je Google.

  Využíváme Google Ads, abychom vám mohli zobrazit online reklamu, která odpovídá vašim zájmům. Google používá DoubleClick-cookies, aby pomocí zjišťování parametrů, jako překrývání inzerátů nebo kliknutí uživateli, změřila úspěch našich reklamních kampaní. Od Google obdržíme např. statistická hodnocení o tom, na které inzeráty, jak často, za jaké ceny bylo kliknuto. Avšak nedostaneme žádné informace k použití reklamních prostředků, které připouštějí zpětné odkazy na jednotlivé uživatele.

  Na základě společností Google Analytics vyhotovených statistik můžeme vytvořit cílové skupiny (např. pro koncová zařízení, přes která byla vyvolána specifická stránka s produktem) a tyto pomocí Google Ads předat společnosti Google. Tyto cílové skupiny se skládají ze seznamu Advertising-ID filtrovaných v rámci Google Analytics podle určitých kritérií (které jsou např. také uloženy v „DoubleClick-Cookie“). Google užívá cílové skupiny, abyste v online marketingu byli přednostně osloveni s takovými produkty, o které se zajímáte (např. protože jste se o nich již na našich webových stránkách informovali). Další informace k tomu, jak Google zpracovává vaše údaje pro reklamní inzeráty, najdete v Prohlášení o ochraně údajů společnosti Google a pomoci Google Ads.

  Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a) GDPR, resp. § 25 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací.
 • Adtelligence Platform
  Software Adtelligence Platform poskytuje ADTELLIGENCE GmbH, Philosophenplatz 1, 68165 Mannheim. Tady se jedná o řešení k personalizaci obsahů webové stránky.

  Systém analyzuje vaše chování a jeho kontext při používání této webové stránky. Přitom jsou vaše údaje jako návštěvníka webové stránky evidovány podle definovaných kategorií a mj. přiřazeny pomocí cookies specifickým cílovým skupinám. Data a znaky, které jsou k tomu vyhodnocené, jsou v anonymizované podobě předány do systému Adtelligence a na serverech v Německu uloženy. Informace o používání této webové stránky, které jsou přitom vytvořeny, nejsou dále předávány třetím osobám.

  K technickému zpracován používá Adtelligence Open Source webovou analýzu softwaru Matomo (dříve „Piwik“) jako samostatně hostitelského systému. I Matomo používá cookies, která umožňují analýzu používání webové stránky, kterou používáte.

  Software je nastaven tak, aby IP adresy nebyly ukládány úplné, nýbrž tyto jsou anonymizovány. K tomu jsou maskovány 2 byte IP adresy (například: 192.168.xxx.xxx). Tímto způsobem již není možné přiřazení zkrácené IP adresy k vyvolávacímu koncovému zařízení, resp. k nějaké osobě.

  Data zpracovávaná a s cookies spojená v rámci Adtelligence jsou nejpozději po 12 měsících automaticky vymazána.

  Právním podkladem pro zpracování dat je § 25 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací.
 • A/B-Testing – abtest
  A/B-Testy slouží ke zlepšení uživatelského pohodlí a výkonnosti online nabídek. Přitom jsou uživatelům např. poskytovány různé verze webové stránky nebo jejích prvků, jako zadávací formuláře, na nichž se může umístění obsahů nebo popisků navigačních prvků lišit.  Nakonec může být na základě chování uživatele, např. delší prodlevy na webové stránce nebo častější interakce s prvky, zjištěno, která z těchto webových stránek nebo prvků spíše odpovídá potřebám uživatele. Přitom jsou zjišťována pouze anonymizovaná data uživatele a informace o variantách testu, nasčítána a uložena. Opírajíce se o tato data může Sparkasse z testů generovat různé statistiky k vyhodnocení.

  Cookie má dobu trvání 6 měsíců.

  Právním podkladem je § 25 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací. Máte možnost svůj souhlas odvolat pomocí "Cookie-nastavení aktualizovat".

3. Analýza a měření kampaní Sparkasse

Ve finanční skupině Sparkasse jsou k vydávání, analýze a měření úspěchu spolkových či regionálních digitálních reklamních kampaní používány služby pro analýzu a měření.

Pro sestavení statistik jsou s vaším souhlasem používány na Landing-page (sparkasse.de) následující služby:

 • intelliAd
  Když kliknete na stránkách třetích osob na reklamní inzeráty Sparkasse, dostanete se na Landingpage, na které obdržíte další informace k propagovanému produktu. Jako Landing-page funguje sparkasse.de jako centrální platforma všech Sparkassen, kterou pak uživatel převede do své domovské banky. Na sparkasse.de se používá k měření kampaně služba webové analýzy firmy intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mnichov. Dříve, než si obsahy na sparkasse.de k propagovanému produktu můžete prohlédnout, jste požádáni o souhlas s měřením kampaně. S udělením vašeho souhlasu mohou být z paměti vyčtena cookies používaná firmou intelliAd a určité interakce na sparkasse.de mohou být přiřazeny. Na základě těchto dat mohou být kontrolována a optimalizována naše marketingová opatření.   Data nedávají poznat, od které osoby pocházejí, protože jsou zjišťována nakonec na základě ID cookie. ID cookie se zase nedají již spojit s IP adresou, protože IP adresa byla použitím cookies od intelliAd bezprostředně anonymizována.

  Cookie má dobu uložení 100 dní.

  Právním podkladem je § 25 (1) zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací. Svůj souhlas máte možnost odvolat: http://login.intelliad.de/optout.php. V takovém případě se použije cookie „intelliadNoTrack“, aby interakce uživatele až do vymazání cookie nemohly být evidovány. Toto cookie má dobu uložení jeden rok. 
 • Adform
  Když kliknete na stránkách třetích osob na reklamní inzeráty Sparkasse, dostanete se na Landingpage, na které obdržíte další informace k propagovanému produktu. Jako Landingpage funguje sparkasse.de jako centrální platforma všech Sparkassen, kterou si pak uživatel převede do své domovské banky. Na sparkasse.de se používá služba od Adform A/S Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Kodaň, Dánsko, jak k zobrazování reklam, tak také k měření kampaní. Dříve, než si obsahy na sparkasse.de k propagovanému produktu můžete prohlédnout, jste požádáni o souhlas s měřením kampaně. S udělením vašeho souhlasu mohou být z paměti vyčtena cookies používaná firmou Adform a určité interakce na sparkasse.de mohou být přiřazeny.  Na základě těchto dat mohou být kontrolována a optimalizována naše marketingová opatření.   Data nedávají poznat, od které osoby pocházejí, protože jsou zjišťována nakonec na základě ID cookie. ID cookie se zase nedají již spojit s IP adresou, protože IP adresa byla použitím cookies od Adform bezprostředně anonymizována.

  Cookie má dobu uložení 60 dní.

  Právním podkladem je § 25 (1) zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací. Svůj souhlas můžete odvolat: https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widerrufsrecht/. V takovém případě se použije opt-out-Cookie „C“ s hodnotou „3“, aby se interakce uživatele až do vymazání cookie již nemohly zjišťovat. Toto cookie má dobu uložení 3650 dní.
 • Sčítací server
  Aby bylo možno zjistit, zda reklama na stránkách třetích osob vedla i ke sjednání produktu ve Sparkasse, je na sparkasse.de používán tak zvaný "Sčítací server".

  Když kliknete na stránkách třetích osob na reklamní inzeráty Sparkasse, dostanete se na Landingpage, na které obdržíte další informace k propagovanému produktu. Jak Landingpage funguje sparkasse.de jako centrální platforma všech Sparkassen, kterou si pak uživatel převede do své domovské banky. Dříve, než si obsahy na sparkasse.de k propagovanému produktu můžete prohlédnout, jste požádáni o souhlas s měřením úspěchu. S udělením vašeho souhlasu de použije cookie „zs_aff“ s náhodným ID, pomocí kterého jsou kontrolována a optimalizována naše marketingová opatření. Data nedávají rozpoznat, od které osoby pocházejí, protože jsou výhradně zjišťována na bázi náhodného ID.

  Cookie má dobu uložení 30 dní.

  Právním podkladem je § 25 (1) zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací. Svůj souhlas můžete odvolat na sparkasse.de pomocí "Cookie-nastavení aktualizovat".

4. Používání informací jiných poskytovatelů

 • YellowMap
  Pro tuto webovou stránku je k zobrazení map používána služba SmartMaps od YellowMap AG, CAS-Weg 1-5, 76131 Karlsruhe. Tím mohou být na webové stránce přímo zobrazeny interaktivní mapy a umožněno použití funkce map. Pro aktivování mapového materiálu zpracovává YellowMap vaši IP-adresu, jakož i další technické údaje. Získané údaje jsou používány výhradně pro přípravu mapy a po uplynutí 10 minut jsou vymazány. Nejsou používána žádná cookies.

  Další informace k účelu a rozsahu zjišťování údajů a jejich zpracování pomocí YellowMap získáte na https://www.smartmaps.net/datenschutz/.

  Tam získáte také další informace ke svým příslušným právům.

  Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR.
 • WhatsApp
  Komunikace s vaší Sparkasse cestou WhatsApp se děje přes technického poskytovatele služby S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Grenzstraße 21, 06112 Halle, jako zpracovatele zakázky.

  Pro využívání se používá stávající účet pro posílání zpráv u WhatsApp.

  Od zaslání vaší první zprávy jsou vaše osobní údaje zpracovávány prostřednictvím S-Markt & Mehrwert na základě čl. 6 odst. 1 věta. 1 písm. b) a f) GDPR (v rámci zákaznických vztahů a u jiných poptávek) (například příjmení a jméno, telefonní číslo, messenger-ID, obraz profilu, zprávy).  WhatsApp (WhatsApp Inc. WhatsApp Legal 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA) je US-americká služba patřící ke koncernu Facebook. Data, která jsou vámi zasílána cestou WhatsApp, proto mohou být nejprve předána z WhatsApp do USA dříve, než jsou přivedena vaší Sparkasse.

  S ohledem na zpracování vašich dat prostřednictvím samotného WhatsApp, odkážeme na prohlášení o ochraně osobních údajů a na možnosti kontaktu této služby, vyvolatelné na https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. Ani vaše Sparkasse, ani S-Markt & Mehrwert nemají přesnou znalost nebo vliv na zpracování dat prostřednictvím WhatsApp. Pokud si nepřejete, aby WhatsApp nebo Facebook vaše osobní údaje zpracovávaly, požádejte svou Sparkasse, aby od využívání této služby WhatsApp z vaší strany upustila.

  Vaše osobní údaje zpracovávané pro tuto službu budou uloženy firmou S-Markt & Mehrwert po dobu maximálně 90 dní. Informace k ochraně osobních údajů získáte na: https://portal.s-messenger.de/frontend/public/Datenschutzinformation.pdf
 • Live Chat
  Tato webová stránka vám umožní, abyste použitím funkce "Live Chat" navázali kontakt se svou Sparkasse. Live Chat je poskytován na zakázku vaší Sparkasse technicky firmou talkevent Software GmbH, Carlswerkstr. 13b, 51063 Köln. Při použití asistenta chatu jsou vedle vámi zadaných informací navíc ukládány následující údaje, aby se zabránilo zneužití:

      - IP adresa
      - Datum a čas

  Výše uvedené údaje, jakož i v chatu vyměněné údaje, nejsou k jiným účelům používány.

  Právním podkladem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 věta 1 písem. b) a f) GDPR. Údaje z chatu jsou vymazány nejpozději po 90 dnech.
 • Chatbot "Linda"
  Tato webová stránka vám umožní během chatu navázat kontakt i s chatbot "Linda". Linda poskytuje podporu na zakázku vaší Sparkasse a je provozována Sparkassen-Finanzportal GmbH, Friedrichstraße 50, 10117 Berlín.

  Zadání osobních údajů není pro využívání Lindy potřebné, proto není třeba osobní údaje použít. Právním podkladem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) a f) GDPR. Data z chatu s Lindou jsou smazány nejpozději po 90 dnech.
 • Newsletter
  Přes tuto webovou stránku si můžete předplatit Newsletter své Sparkasse, kterým budete informováni o novinkách a nabídkách. Vaše Sparkasse Newsletter zasílá pouze s vaším souhlasem nebo na základě zákonného povolení. Vaše Sparkasse pověřila technickým poskytovatelem služby Sparkassen-Finanzportal GmbH, Friedrichstraße 50, 10117 Berlín.

  Pro přihlášení k odebírání Newsletter se používá takzvaný proces Double-Opt-in. Přitom obdržíte po svém přihlášení nejprve e-mail na uvedenou e-mailovou adresu, v němž budete požádáni o potvrzení svého přihlášení. Jestliže přihlášení během lhůty uvedené v e-mailu nepotvrdíte, jsou vaše informace automaticky vymazány. Pouze jestliže přihlášení během uvedené doby potvrdíte, bude vaše e-mailová adresa k účelu zasílání Newsletter uložena.

  Kromě toho vaše Sparkasse ukládá vždy vaši IP adresu a dobu přihlášení a potvrzení. Účelem procesu je, aby vaše přihlášení mohlo být dokázáno a případně vysvětleno možné zneužití vašich osobních údajů.

  S použitím své e-mailové adresy pro zasílání Newsletter můžete kdykoliv nesouhlasit, to znamená, svůj souhlas můžete odvolat. Odkaz k odhlášení najdete na konci každého Newsletter.

  Právním podkladem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) a b) GDPR.

  Servis Newsletter se stále zlepšuje. K tomu má Sparkasse možnost měřit a vyhodnocovat míry otevření a kliknutí. Míry otevření vypovídají, jaký podíl příjemců Newsletter tyto také skutečně otevřel a tedy četl. U zjišťování počtu kliknutí může být měřeno, na které uložené odkazy, a jak často, bylo v Newsletter kliknuto. Pomocí těchto vyhodnocení vám mohou být Newsletter zobrazovány na míru. Tím může být zajištěno, abyste nedostávali žádné Newsletter, které vás ani nezajímají.

  Právním podkladem pro zpracování dat je váš souhlas podle § 25 odst. 1 Zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací.

  Svůj souhlas můžete kdykoliv pomocí tlačítka "Spravovat" v masce pro přihlášení Newsletteru na internetové pobočce nebo v odkazu "Změnit data" v Newsletteru odvolat.

IV. Kdo obdrží Vaše údaje?

Předání třetí straně se děje pouze tehdy, pokud jste k tomu udělili souhlas nebo pokud jsme k tomu právně zavázáni.

Za těchto předpokladů mohou osobní údaje obdržet zejména:

 • orgány trestního stíhání
 • jiné společnosti finanční skupiny Sparkasse

Také pověření poskytovatelé služeb mohou obdržet takovéto údaje, když splňují zvláštní požadavky Vaší Sparkasse na důvěrnost. To mohou být zejména společnosti z kategorie IT služby, poradenství jakož i prodej a marketing. S těmito poskytovateli služeb jsou uzavřeny příslušné dohody o ochraně osobních údajů.

V. Kdy budou Vaše údaje smazány?

Když údaje zmíněné v tomto prohlášení již nejsou k jejich původnímu účelu potřeba, budou smazány. Jinak tomu je pouze tehdy, pokud je jejich další – časově omezené – zpracování nutné k jiným účelům.

Pokud je u určitých služeb definována jiná doba ukládání, najdete tuto informaci u popisu příslušné služby.

VI. Jsou Vaše údaje zprostředkovávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím?

Údaje, které Vaše Sparkasse získá při Vaší návštěvě této webové stránky, nejsou zásadně předávány mezinárodním organizacím nebo do třetích států (států mimo Evropský hospodářský prostor). Informace o případném zprostředkování pseudonymizovaných údajů analytickými službami získáte pod bodem "analytické cookies".

VII. Jaká máte práva, když se jedná o zpracování Vašich údajů?

Vůči své Sparkasse máte následující práva ohledně osobních údajů, které se Vás týkají:

 • Právo na informace
 • Právo na opravení nebo vymazání
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenosnost údajů
 • Právo na odvolání udělených souhlasů

 

Informace o právu na vznesení námitky podle článku21 GDPR

 

1. Právo na vznesení námitky v jednotlivém případě

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. e) GDPR (zpracovávání údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. f) GDPR (zpracování údajů na základě zvážení zájmů), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR.

Když vznesete námitku, nebude Vaše Sparkasse Vaše osobní údaje dále zpracovávat. Bude je zpracovávat pouze tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Nebo když zpracování slouží určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

 

2. Vznesení námitky proti zpracování Vašich údajů za účelem přímého marketingu Vaší Sparkasse

V jednotlivých případech zpracovává Vaše Sparkasse Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu. Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Vznesete-li námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, tak Vaše Sparkasse již nebude Vaše osobní údaje k těmto účelům zpracovávat.

Námitka může být vznesena neformálně a má být pokud možno adresována na:

Sparkasse Aachen
Friedrich-Wilhelm-Platz 1-4
52062 Aachen
Deutschland
info@sparkasse-aachen.de

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte kromě toho právo podat stížnost u tohoto dozorového úřadu, který je zodpovědný za Vaši Sparkasse ohledně ochrany osobních údajů:

[Prosím doplňte zde kontaktní údaje příslušného dozorového úřadu.]

VIII. Jsou Vaše údaje používány pro automatické rozhodování nebo profilování?

Údaje Vaší návštěvy na této webové stránce nejsou používány k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22. GDPR.

Stav: prosinec 2021

 Cookie Branding
i